Boliggaranti

BoiAalborg har besluttet at tilbyde boliggaranti til lejere, der fraflytter deres lejligheder.

Boliggarantien skal oprettes i forbindelse med fraflytning, dvs. inden for opsigelsesperioden. Der kan kun oprettes én garanti pr. fraflytning.

Fortrydes en fraflytning inden for en treårig periode, er det muligt at benytte sig af en boliggaranti. Dette vil betyde, at indehaveren af boliggarantien ikke skal stå længe på venteliste, hvis der er et ønske om at flytte tilbage til en af boligorganisationens boliger.

Boliggarantien giver indehaveren fortrinsret på ventelisten til en bolig inden for en periode på 3 år fra fraflytningstidspunktet, dog må indehaveren ikke have gæld til boligorganisationen.

Hvis boligorganisationen ikke inden for rimelig tid kan tilbyde en bolig i samme afdeling, som indehaveren af boliggarantien fraflyttede, kan boligorganisationen tilbyde indehaveren en anden bolig i boligorganisationen i henhold til ”Bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger m.v.” §6. Vi tilbyder en tilsvarende den, der fraflyttes.

Der er et gebyr for udstedelse af boliggarantien på kr. 1000,-. Beløbet inkluderer 3 års ventelistegebyr.

Hvis der ved garantiperiodens udløb ikke et gjort brug af garantien, vil opskrivningen blive overført til den almindelige venteliste, med de 3 års anciennitet garantiperioden har givet. Herefter betales et ventelistegebyr hvert år på kr. 200,-.

Boliggarantien er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Acceptér cookies

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser