Handelsbetingelser

1.Brugerbetingelser

Følgende brugerbetingelser er gældende i forbindelse med, at du tilmelder dig som boligsøgende på www.boiaalborg.dk

1.1 Firmainformation

Bo I Aalborg

Alexander Foss Gade 7

9000 Aalborg

Tlf.nr. 96 31 41 51

Cvr.nr. 36 00 52 97

E-mail: mail@boiaalborg.dk

www.boiaalborg.dk

Bo i Aalborg er en selvstændig andelsforening, som administrerer en fælles platform, hvor du kan blive skrevet på venteliste til boliger i flere forskellige boligorganisationer. Bo i Aalborg er oprettet af en række boligorganisationer, og hensigten med Boiaalborg.dk er dermed at gøre det nemmere for dig som boligsøgende at finde den rette bolig.

1.2 Pris

Prisen for opskrivning på ventelisten består af et årligt ventelistegebyr på 200 kr. Der tages forbehold for fremtidige prisreguleringer.

1.3 Betaling

Følgende betalingskort kan anvendes på boiaalborg.dk:

Dankort

3D Maestro

Mastercard Debet Dk

 

 

Visa

Visa Electron

Jcb

 

 

Betalingen med betalingskort på www.boiaalborg.dk varetages af QuickPay, der er din garanti for en sikker betaling.

Du kan læse mere om QuickPay på www.quickpay.dk

Det årlige ventelistegebyr udsendes som et indbetalingskort. Vi anbefaler, du får tilmeldt betalingen til betalingsservice, således du fremover er sikker på, at der sker rettidig betaling af ventelistegebyret.

Oplysninger til brug for tilmelding til Betalingsservice fremgår af indbetalingskortet.

Hvis du ikke betaler det årlige ventelistegebyr, vil der blive udsendt en betalingspåmindelse. Hvis du ikke betaler ventelistegebyret inden den fastsatte frist i betalingspåmindelsen, vil du uden yderligere varsel blive fjernet fra ventelisten, og du mister din anciennitet. Du vil herefter modtage endnu et varsel, og hvis ikke du reagerer herpå, vil dine oplysninger blive slettet helt. Hvis du herefter ønsker at blive medlem igen, betyder det derfor, at du skal tilmelde dig som boligsøgende på ny,

Hvis du betaler efter, du er blevet slettet fra ventelisten, starter du forfra på ventelisten, og du skal derfor optjene anciennitet på ny.

Hvis du flytter eller ændrer navn, er det vigtigt, at du oplyser os dit nye navn/din nye adresse, så vi vores oplysninger altid er ajourførte, og vi har mulighed for at fremsende det årlige ventelistegebyr.

Vi sender ikke indbetalingskort til adresser uden for Danmark.

1.1 Kvittering

Når du har oprettet dig på ventelisten som boligsøgende, vil du automatisk modtage en e-mail med en bekræftelse og loginoplysninger. Koden genereres automatisk af vores system, men du har mulighed for at logge din ind og ændre kodeordet.

1.2 Fortrydelsesret ved opskrivning på venteliste

Hvis du fortryder, at du har skrevet dig op på ventelisten, har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan få dine penge igen.

Du skal gøre følgende, for at fortryde og få dine penge igen:

  • Send en mail eller et underskrevet brev til Bo I Aalborg, hvor du oplyser, at du har fortrudt din opskrivning på ventelisten.
  • Din henvendelse skal indeholde dit medlemsnummer samt navn og adresse
  • Oplys registreringsnummer og kontonummer, hvortil vi kan tilbageføre pengene

Har Bo I Aalborg modtaget disse oplysninger senest 14 dage efter, du betalte for oprettelse på ventelisten, tilbagebetaler vi din indbetaling direkte til din konto og sletter din opskrivning på ventelisten. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan benytte dig af fortrydelsesretten, hvis du allerede har fået en bolig  på baggrund af din indmelding.

1.3 Venteliste

Din optagelse på ventelisten træder i kraft, når din betaling er modtaget og registreret hos Bo i Aalborg. Du kan vælge at være aktivt boligsøgende. Du kan også sætte din venteliste i bero - så modtager du ikke tilbud om ledige boliger. Hvis din venteliste er i bero, kan du til enhver tid gøre din venteliste aktiv.

1.4 Regler for opskrivning

Du kan blive skrevet op på ventelisten, hvis du er fyldt 15 år.

Opskrivningen er personlig og kan ikke overdrages til en anden person.

Du kan få en bolig, fra du er fyldt 18 år, da du skal være myndig for at kunne skrive under på en lejekontrakt.

2.Privatlivspolitik

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Bo i Aalborg som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os. Du finder alle nødvendige kontaktoplysninger ovenfor i burgerbetingelserne.

2.1 Optagelse på venteliste

Når du anmoder om optagelse på ventelisten hos Bo i Aalborg, behandler vi en række personoplysninger om dig. Vi er meget opmærksomme på, at de oplysninger, du indtaster på www.boiaalborg.dk i forbindelse med opskrivning på venteliste og online betaling, er personlige og skal behandles fortroligt.

Når du opretter dig på www.boiaalborg.dk bliver du anmodet om at indtaste følgende oplysninger:

  • Kontaktoplysninger i form af navn, adresse, tlf. nr. og e-mail
  • Fødselsdagsdato (for at vi nemt kan identificere dig/søge dig frem i systemet)
  • Oplysninger om familiesammensætning (antal voksne og børn i nuværende bolig)

Dine kontaktoplysninger og oplysninger om dine ønsker til boligen er nødvendige for, at vi kan registrere dig som boligsøgende og kontakte dig med relevante boligtilbud. Desuden bruger vi også oplysningerne til at sende det årlige ventelistegebyr, som er afgørende for, at du beholder din anciennitet.

Når du melder dig ind, bliver du automatisk aktiv medlem. Du har dog mulighed for at sætte dit medlemskab i bero, så snart du er blevet medlem. Dette gør du ved at logge ind og ændre din status.

For at kunne tilbyde dig relevante boliger, skal du efter indmeldelsen selv aktiv vælge, hvilke boliger du er interesseret i. Det gør du på vores hjemmeside, når du har logget ind via din bruger. Det er frivilligt, hvilke boligkriterier du søger efter samt hvilke boliger, du sætter på din liste.

Når du har meldt dig ind, skal du være opmærksom på, at vi sammenkører din nuværende adresse med listen over de boliger, der er oprettet i vores register. Dette gør vi for at få at vide, om du bor til leje ved en af de boligorganisationer, som er medlem af Bo i Aalborg. Det vil nemlig give dig en fordel på ventelisten i forhold til det boligselskab, du bor i nu. 

Hvis du eller et familiemedlem har et handicap, kan du i nogle tilfælde få en fortrinsret til særlige handicapvenlige boliger eller til en bolig i stueetage. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte os herom, og vi vil herefter notere ned, at du har et ønske om at få anvist en handicapvenlig bolig eller en bolig i stuetagen, således at vi har mulighed for at tage højde for dette, når vi sender dig konkrete boligtilbud. Hvis du vælger at afgive disse oplysninger til os, samtykker du således i, at vi behandler dem til dette formål.   

Du har også mulighed for at få en fortrinsret til en bolig i den boligorganisation, du bor i nu, hvis du og din ægtefælle skal skilles, og I har hjemmeboende børn under 23 år. I så fald du kontakte os, hvorefter vi vil notere denne oplysninger ned, således at vi har mulighed for at tage højde for dette, når vi sender dig konkrete boligtilbud. Hvis du vælger at afgive disse oplysninger til os, samtykker du således i, at vi behandler dem til dette formål.  

Hvis du bliver tilbudt en bolig på baggrund af en fortrinsret, skal du fremvise dokumentation (i form af en lægeerklæring eller skilsmisseattest) til det konkrete boligselskab, som tilbyder dig en bolig. 

Vi opfordrer dig til at ændre dine oplysninger på www.boiaalborg.dk, såfremt der sker ændringer i dine kontaktoplysninger eller boligønsker.

2.2 Videregivelse af dine personoplysninger

Ved at samtykke i disse betingelser giver du samtykke til, at Bo i Aalborg må videregive samtlige af de personoplysninger, du afgiver til os, til de boligorganisationer, som er medlem af Bo i Aalborg. Du kan finde en liste over disse på forsiden af boiaalborg.dk. Dette sker ved, at hver enkelt boligorganisation har adgang til vores systemer. Denne adgang anvendes, hvis du kontakter boligorganisationen direkte, og boligorganisationen skal hjælpe dig eller svare på spørgsmål vedrørende din plads på ventelisten. Derudover bruger den enkelte boligorganisation dine personoplysninger, hvis du bliver tilbudt en bolig fra den pågældende boligorganisation.

Bo i Aalborg videregiver derudover ikke dine personlige og fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre dette er påkrævet ved lov, eller du har givet os særskilt samtykke hertil. Bo i Aalborg benytter heller ikke dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har accepteret dette. Det eneste, du vil modtage fra Bo i Aalborg er således e-mails vedrørende boligtilbud eller servicemeddelelser.

2.3 Opbevaringsperiode

Der er fastlagt en række procedurer for sletning af dine personoplysninger. Opbevaringsperioden afhænger dog af, hvad formålet med at behandle de pågældende personoplysninger er. Dette skyldes, at vi sletter dine personoplysninger, når formålet med at behandle dem ikke længere er til stede.

Vi behandler dine personoplysninger, så længe du fortsat er skrevet på og betaler for at være på venteliste. Hvis du melder dig ud, gemmer vi din udmeldelse i 2 år fra udmeldelsen, således at vi kan dokumentere, at du har meldt dig ud. Vi sletter dine øvrige personoplysninger senest 1 måned efter, at du har meldt dig ud.  

Hvis du stopper med at betale ventelistegebyr, vil vi følge ovennævnte rykkerprocedure. Hvis du bliver taget af ventelisten som følge af manglende betaling, sletter vi dine personoplysninger 3 måneder efter, såfremt du ikke i mellemtiden har henvendt dig til os og oplyst, at det er en fejl, at der ikke er blevet betalt rettidigt. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke får din anciennitet tilbage, hvis du først er blevet taget af ventelisten.  

Vi gemmer dog altid alle bogføringsbilag i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, bogføringen er sket i, af hensyn til overholdelse af bogføringsloven.

2.4 Sikker behandling af dine personoplysninger

Bo i Aalborg administreres af Plus Bolig, som har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. Samtlige medarbejdere hos Plus Bolig er underlagt tavshedspligt i forhold til de oplysninger, du afgiver på til Bo i Aalborg.

Når du indtaster dine oplysninger på www.boiaalborg.dk, indtastes oplysningerne direkte i vores system, som er sikret mod, at uvedkommende får adgang hertil. 

Hvis du sender dine personoplysninger, f.eks. kontonummer, i en e-mail til os, skal du dog være opmærksom på, at e-mailen ikke er krypteret. Der er derfor større risiko for, at uvedkommende skaffer sig adgang til indholdet af mailen, end hvis der benyttes en sikker linje.

2.5 Dine rettigheder og klageadgang

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Bo i Aalborg behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længde de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning, tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes.

Bo i Aalborg er i nogle tilfælde forpligtede til at slette dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger eller tilbagekalde et samtykke overfor os, skal du kontakte os på nedenstående mailadresse.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

Ud over ovenstående har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at sende en anmodning til Bo i Aalborg, eller du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på mail@boiaalborg.dk

 

 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser